Puheenjohtajan kynästä

Työsuhteen ehdoista!

Osastoon on kantautunut tietoja, joiden mukaan jotkut yksittäiset työnantajat ovat ryhtyneet värväämään erityisesti juuri nuoria ensi kertaa työelämään tulevia työntekijöitä työehdoilla, jotka eivät täytä työlainsäädännön tai työehtosopimuksen määräyksiä.

Ammattiliiton jäsenenä on mahdollista saada apua, jos tuntee jäävänsä näissä asioissa alakynteen.

Työehtosopimuksissa on sovittu monista muistakin asioista, kuin palkoista. Esimerkkinä näistä asioista mainitsen vaikkapa: Työsuhteen päättyminen (irtisanominen/lomautus), sairausajan palkat, työaika, lomat ja muut vapaat, matkakorvaukset, työvaate- ja jalkinemääräykset, jne.

Rakennusliitto neuvottelee sopimukset kahdeksalle eri sopimusalalle. Sopimusalat ja niiden sopimukset löydät sekä lyhennelminä, että kokonaisina Täältä.

Ensimmäinen apu löytyy yleensä työpaikan luottamusmieheltä. Usein pienissä yrityksissä tai työkohteissa ei valitettavasti nykyisin ole koko luottamusmiestä. Vaikeuksien kohdatessa suorin tie näissä tapauksissa on Rakennusliiton eteläinen toiminta-alue.

Työehtosopimuksissa on jo valmiiksi sovittuna erilaisia nuorten palkkaryhmiä, koeaikoja, palvelusvuosilisiä ja ammattitaidon lisääntymisen sekä työn vaativuuden mukanaan tuomia taulukoita ja porrastuksia. Työnantajan ei tule keksiä näihin enää mitään omia alituksia.

Vaikka ns."yleissitovat" työehtosopimukset ja työlait koskevatkin kaikkia - niin työnantajia, kuin työntejijöitäkin - rikkomistapaukset eivät tule osaston, aluetoimiston eikä liiton tietoon, ellei asianomainen itse niistä kerro.

 

Olavi Vauromaa